HVEM ER JEG?

Terapeut, facilitator & supervisor i systemiske og familieopstillinger

HELE LANDET

Jeg arbejder i forskellige kommuner rundt om i landet og tager gerne hjem til familierne. Som iværksætter har jeg åbnet egen praksis i mit lokalsamfund med ønsket om at være synlig, vel vidende, at enhver kan have brug for støtte og rådgivning, når du fanges i dine systemer eller i krisesituationer, du ikke altid selv kan løse.

SYNLIG MED STORT NÆRVÆR

Det er vigtigt for mig, at jeg kan formidle mit budskab, så alle kan forstå det. Med stor nærværende opmærksomhed både på den enkelte og på hele gruppen, vil jeg gerne sikre, at alle er med hele tiden. Klar og hudløs ærlig i både verbal som nonverbal kommunikation.
Jeg er god til at lytte, er tillidsvækkende og udstråler varme og troværdighed. Taler om det, jeg ser og hører – også det, der kan være svært at få sagt.

 

UDDANNELSE

Dorthe Ussing, Selvstændig siden 2011

PÅ UDDANNELSE

The Kempler Institut Of Scandinavia, 2004 – 2008, Familieterapeut ved Jesper Juhl.

ID Academy, 2009, Spirituel Coaching.

ISFO Institut for System- og familieopstilling, 2012 – 2013, Facilitator i familie-systemiske opstilling.

Mastercoach i systemiske opstillinger, 2013 – 2014, Facilitator i familieopstillinger.

ISFO Institut for supervisere med Systemiske opstillinger, 2015-2017

Vejle Kommune, 2002 – 2011, Fuldtidsansat som Familiekonsulent.

Kræft Rådgivningen i Vejle, 2008 – 2013, Frivilling Rådgiver for familier.

FAMILIE BEHANDLER

Jeg er ekstern konsulent for kommunerne som familiebehandler samt supervisor på skoler og institutioner og har tidligere været ansat på familieafdelingen som familiebehandler og på specialinstitutioner/-skoler. Dette arbejde omfattede bl.a. opstart af en børnehaveklasse for børn med forskellige diagnoser og inklusionsproblematikker. Jeg har mangeårig faglig og praktisk erfaring med børn og unge med fysiske og psykiske problemstillinger.

FACILITATOR & SUPERVISOR I FAMILIE- OG SYSTEMISKE OPSTILLINGER

Arbejdet med forandringsprocesser har i mange år haft min særlige interesse og systemisk tænkning har været en grundlæggende parameter. Som facilitator og supervisor i familie- og systemisk opstilling anvender jeg metoderne herfra som et uvurderligt redskab i samtaler, undervisning og supervision, altid med øje for de systemer, der udspiller sig i vores relationer i familie-og arbejdsliv.

MIT PRIVATLIV

Jeg er 56 år, gift med min mand igen efter 7 års adskillelse, har tre voksne børn og er nybagt mormor og farmor. Jeg rejser gerne en gang årligt med det mål at flytte egne grænser og finde nye værdier. Bl.a. som volontør ude i verden og ved vandringer på Caminoen og i Pyrenæerne. Den næste rejse er bestilt til september 2017 og turen går til Tibet.

REFERENCER

REFERENCER

“Dorte er et menneske der i den grad møder en der hvor man er. Helt nede på jorden, med oprigtig interesse i det hun arbejder med. Derfor faldt mine forsvarværker hurtigt, og jeg arbejdede MED istedet for IMOD. Kommunikationen mellem mine børns far og jeg havde været præget af mistro, hvilket smittede af på vores børn. Ingen af os kunne se, hvordan det påvirkede dem, og de derfor følte, når de sagde noget positivt om den ene forældre, blev den anden vred. Dorthe tog så at sige al kommunikation mellem børnenes far og jeg, fra os. Dorthe blev mellemled og sikke en forskel. Nu har vi lært at tale sammen som de fornuftige voksne vi er. Og vore børn har lært at navigere mellem deres 2 hjem. Det der er så godt ved Dorthe, er at hun er familiens advokat, ikke blot den ene forælder, men først og fremmest børnenes og dernæst mor og far. Jeg har oplevet Dorthe i aktion i forhold til skole/hjem samarbejdet. Og hvor er jeg glad for at Dorthe blev en del af vores liv i nogle måneder, for jeg har lært at kommunikationen er en væsentlig faktor i forhold til vores børn både i forhold til skolen, men også vi forældre imellem. Uden hendes vejledning i en rigtig svær tid, ville jeg nok ikke have bevæget mig ret langt ud. Nu tør jeg godt at kæmpe for en bedre fremtid for mine børn. Og jeg er ikke bange for at sige hvad jeg tænker mere. Det mærker mine børn som også vokser, fordi vi forældre vokser. Nu har jeg 2 børn der på trods af forskellige vanskeligheder lever et mere harmonisk liv, er glade og trygge og som på mange måder står op for det de tror på. Også selvom deres budskab ikke altid er populært. Men de har lov til at have en mening om tingene lige så vel som alle andre.”
Kirsten

En mors hjælp til at…

“…turde at tale om det svære og at jeg som mor holder fast i at jeg er den voksne. Som kan omhandle små dagligdags ting, store konflikter der kan udvikle sig til store hvis de ikke bliver talt om.Dorthe samlede familien og støtte mig som mor at høre på børnene med deres følelser. Med støtte fra hende kunne jeg være tilstede når de beskrev deres magteløshed overfor vores konflikt, at jeg kunne opleve at kommunikere handler om at rumme det de oplever også selvom det i mine ører, var en anden opfattelse . Og støtte til at jeg blev på min banehalvdel i samtalen. I dag bruge jeg meget af Dorthe redskaber, jeg er en mere tydelig voksen i familien og vi udvikler større åbenhed når vi kan komme i ubalancer . NU kan vi finde til at snakke uden at gøre nogen forkert.”
Dorit

“Vi ved alle, hvor rart det er at blive set, hørt, forstået, ja, anerkendt af andre. Det jeg oplevede i en opstilling, var en anerkendelse af mig selv. Da jeg sad og så mit indre udspille sig blandt andre mennesker, følte jeg mig virkelig set og forstået – ikke bare af de andre
deltagere, men af mig selv. Det er med til at bane vejen til en accept af alle de følelser jeg rummer – særligt de svære og  “forbudte”;.
Til sidst vil jeg sige, at jeg tænker, det ikke blot er “metodens”, men også Dorthes store fortjeneste, at det var en så suveræn dag. Hendes sikkerhed, overbevisning, koncentration og begejstring for metoden gjorde, at jeg med det samme fattede tillid til rummet og turde tage fat på et meget sårbart emne. Jeg følte mig i kærlige og bevidste hænder – og havde en stærk fornemmelse af, at Dorthe ikke ville gå tættere på – eller dybere – end der var tid, sted og rum til.
Håber jeg får mulighed for systemiske opstillinger med dig igen!”
De kærligste hilsner
Berit

“Altså tag til Dorte, hvis du/I mangler klarhed, forståelse og ro i dit liv, og få styrke til at komme videre. Dorte har en fantastisk indsigt,  menneskelig forståelse, og leder dig nænsomt på rette vej.”
Annette (Deltager I familieopstillinger)

“Jeg har gået hos Dorthe flere gange og hver gang har vi lavet opstillinger på mit tema. Jeg oplver at jeg virkelig dybere ind til nogle  “sår i sjælen”, som er blev healet. Jeg er overrasket og dybt taknemlig for den evne og indsigt, som Dorthe har til at guide  selve opstillingen, så det giver rigtig god mening. Bl.a. fik jeg sluttet fred med mange stærke følelser fra en skilsmisse for mere end 30  år siden. Og med Dorthes hjælp har jeg fået genoprettet forholdet til mine børn, som har været noget anstrengt de sidste år. Dette, og  meget mere, giver mig en rigtig dejlig indvendig ro – er godt at få ryddet lidt op i de svære ting, der fylder. Så jeg kan på det varmeste  give Dorthe mine allerbedste anbefalinger.”
Hanne

Et brev fra en mor, der har mistet en datter

“Det var et møde, jeg i dag er meget taknemmelig for. Dorthe viste sig nemlig at være en fantastisk positiv og imødekommende pige, man meget hurtigt får tillid til. Jeg havde mistet min voksne datter, og var meget trist og depressiv, ja, jeg troede ikke, at jeg nogensinde kunne blive glad igen. Med hjælp fra Dorthe går det støt fremad. Hun har givet mig redskaber til at komme videre i tilværelsen. Dorthe er  tålmodig, forstående og tilstede i nuet. Jeg har aldrig mødt et menneske, der i den grad kan vende negativt til positivt. Hun ser altid sagen fra to sider – og kan vende problematikker. De ting, jeg har haft det svært med i forbindelse med sorgen og savnet, har Dorthe på  bedste vis kunnet forklare sammenhængen i. Det giver ro. Dorthe er realistisk, men stiller også krav. Glæd dig til at møde hende…”
Jonna