SUPERVISION MED SYSTEMISKE OPSTILLINGER

Ved at bruge opstilling i Supervision og Maturana s betingelser for udvikling og læring opnås tre væsentlige ting. Første betingelse er at supervisionen foregår i en atmosfære af respekt og omsorg for hver enkelt i det sociale fælleskab. En anden betingelse er at forstyrrelse konstruktivt er, at være igangsættende for en ny forståelse og nye muligheder,- at løfte historien ud af den fastkørte position. Og den tredje, er at tid til fordøjelse, integrere og ”smage” på nye ideer og andre visioner.

Opstillingen løftes dermed i et inspirerende og motiverende rum med større plads or faglig udvikling. Og at supervisanden, der har  deltaget i supervision på dette grundlag oplever denne metode som et mere attraktivt rum for supervision og faglig udvikling.

 

SUPERVISION KAN OMHANDLE MANGE TEMAER:

 • Supervision på fastlåste problematikker
 • Fokus på dig som professionel og hvordan du trives i din funktion
 • Supervision på din professionelle færdighed gennem samtale og opstilling.
 • Fælles supervision og udfolde det som vi tror og antager er udfordringen . Bruge udforskningen metoden i opstillings- landskabet  og opdage forviklinger og sprækker i supervisionens sager og i de relationer , det handler om.
 • Opdage nye metoder at supervisere i konflikter.

Formålet er overordnet, at du som supervisand føler dig/jer hjulpet i egen faglighed i relationen til dine kompetencer, overvejelser og problemstillinger.

Du/I behøver ikke at have kendskab til metoden opstillinger for at kunne modtage supervision med systemiske opstillinger.

Praktisk &  Priser

Supervision kan foregår hos jer.

Individuel supervision
1100 kr pr time + moms

Gruppe 2- 5 personer
1900 kr. pr time+ moms

Grupper 5-9 personer
2200 kr. + moms

Pris for supervisions grupper på mere end 9 personer /flere grupper i fx en kommune. Ring på 2661295 og forhør dig, så finder jeg en passende pris

HVAD KAN DU FÅ UD AF AT GÅ I SUPERVISION:

 • at opdage, at hvor problemer opstår er der hvor dialogen er gået i stå
 • at generere dialogen
 • at vise, den mening alle konstant tilskriver hændelser, opstår i relationerne, i handling og i samtaler mellem deltagerne
 • at blive bedre til sit arbejde, men også blive bedre til sig selv og hinanden, så sigtet er at opnå samhørigheds følelse. Hjælp til at kunne adskille personlige og faglige problemer og erkende samspillet mellem det personlig og faglige
 • at opøve refleksioner over hvordan vi leder os mod de mål den enkelte sætter for sig selv at nå
 • at få hjælp til at se særlige tænke- og adfærdsmønstre, som er mine og som er med til at konstruere relationen til andre – det vil sige supervisionen sigter også mod at forstå og bearbejde vanskelige samspilsprocesser fra institutionshverdagen
 • at tage udgangspunkt i supervisantens egne erfaringer under hensyntagen til den enkeltes personlighed, arbejdsmæssige og private relationer, personlige kommunikationsstil, tanker, følelser og handlinger
 • at få hjælp til at ku “se sig selv udefra” – styrke og/eller finde nye veje at håndtere fx sit arbejdsliv på, og forbedre arbejdsvilkårene
 • at fremme åbenhed overfor egne og andres vanskeligheder på institutionen
 • at give følelsesmæssig aflastning ved at opleve, at også kollegerne kan have problemer
 • at tale sammen og finde frem til nye handlemåder, som kan lette supervisantens hverdag.

 

 

Supervision er:

ikke rådgivning og ej heller terapi, men HJÆLP TIL SELVHJÆLP.

Supervision er:

en særlig form for professionel samtale eller dialog, som har det formål: ”At hjælpe den der får supervision til at løse sine arbejdsopgaver bedre.

Supervision er:

en særlig læreproces, som skal hjælpe fokus personen, dvs. den der får supervision, til at øge sine faglige kvalifikationer”, Andersen & Weiss 1996.

Supervision er:

en kontraktmæssig og tidsbestemt problem afklarende, udforskende og handlings udviklende læreproces, hvor en faglig kompetent person hjælper en anden med at integrere problemstillinger, kundskaber og holdninger, således at hun bliver i stand til at handle kvalificeret med udgangspunkt i sit fags metoder og de opgaver hun står overfor i sit arbejde”, Andersen & Weiss 1996.